noakora:

ミスターファッションハハハ daijang
daijang:

i think wavy hair looks somewhat ok on me noakora
daijang:

海側
noakora:

闇 daijang
Supreme x Anti-Hero
daijang:

noakora:

黒

二度としないで うっうっ why/
theme